Sábhálaimis na beacha! An bhithéagsúlacht a chosaint agus gnáthóga a fheabhsú i gcomhair feithidí san Eoraip

Manuela RIPA
Petition is directed to
Europäische Komission
0 Supporters 0 in Europäische Union
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched May 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Tá feithidí de dhíth orainn le haghaidh na n-éiceachóras agus leis an tslándáil bia a chinntiú. Ní mór don Choimisiún reachtaíocht a ghlacadh chun gnáthóga feithidí a chothabháil agus a fheabhsú mar gur léiriú iad go bhfuil an comhshaol slán. Chun feabhas follasach a chur ar bhunús nádúrtha na beatha, iarrtar spriocanna ceangailteacha: - chun cur chun cinn na bithéagsúlachta a leagan síos mar cheann de spriocanna forliomlána CBT; - chun úsáid lotnaidicídí a laghdú go suntasach, lotnaidicídí guaiseacha a chosc gan eisceacht agus na critéir incháilitheachta a athchóiriú; - chun éagsúlacht struchtúrach an tírdhreacha talmhaíochta a chur chun cinn; - chun cothaithigh a laghdú go héifeachtach (e.g. Natura 2000); - chun limistéir chaomhantais a bhunú go héifeachtach (e.g. CTU); - chun an taighde agus faireachán a threisiú agus chun an t-oideachas a fheabhsú.

Thank you for your support, Manuela RIPA

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now