Umwelt

Za výbor „Piazza Poggibonsi“ s 1200 podpisy, ve věci nesouhlasu se záměrem orgánů samosprávy zničit zelenou plochu ve městě 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
32 Supporters 32 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatelka oponuje plánům orgánů samosprávy zničit zelenou plochu pokácením 35 plně vzrostlých stromů na náměstí, k čemuž by došlo v rámci „projektu přeměny“ prováděného Evropským strukturálním fondem, který byl schválen bez předchozí veřejné konzultace. Zničení zelené plochy umístěné v centru města je v rozporu s přizpůsobením se změně klimatu, s ochranou životního prostředí a s cíli účinného využívání zdrojů uvedenými ve článku 9 odst. 5 a 6 nařízení (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních týkajících se evropských strukturálních fondů a pravidel zajišťujících jejich účinné využití. Signatáři petice však vyzývají, aby prostředky EU byly využity k zachování a ochraně náměstí a na obnovu zelené plochy opětovnou výsadbou stromů, čímž by dotčené prostředky došly odpovídajícího využití.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international