Umwelt

För Piazza Poggibonsi-kommittén, och undertecknad av ytterligare 1 200 personer, om en protest mot en kommuns planer på att förstöra ett grönområde 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
32 Supporters 32 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren motsätter sig de kommunala myndigheternas planer på att förstöra ett grönområde genom att fälla 35 fullvuxna träd på ett torg i staden, som ett led i ett utvecklingsprojekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) som godkändes utan föregående offentligt samråd. Att förstöra ett grönområde i centrum av en stad motverkar de mål för klimatanpassning, miljöskydd och resurseffektivitet som fastställts i artikel 9.5 och 9.6 i förordning (EU) nr 1303/2013, som gäller fastställande av gemensamma bestämmelser för de europeiska strukturfonderna och regler för ändamålsenlig användning av dessa. De personer som undertecknat framställningen vill att EU-finansieringen i stället ska användas för att bevara och skydda torget och återställa grönområdet genom att plantera träd, vilket skulle vara en lämplig användning av resurserna i fråga.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international