Umwelt

V mene výboru Piazza Poggibonsi, s 1200 podpismi, proti plánu miestnych orgánov zničiť mestskú zelenú plochu 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
32 Supporters 32 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľka petície namieta proti plánom miestnych orgánov zničiť zelenú plochu vyrúbaním 35 dospelých stromov na námestí mesta ako súčasť asanačného projektu financovaného z prostriedkov európskeho štrukturálneho fondu, ktorý bol schválený bez predchádzajúcich verejných konzultácií. Zničenie zelenej plochy nachádzajúcej sa v centre mesta je v rozpore s cieľmi v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy, ochrany životného prostredia a efektívneho využívania zdrojov, ktoré sú stanovené v článku 9 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia týkajúce sa európskych štrukturálnych fondov a pravidlá na zabezpečenie ich účinného využívania. Signatári petície však žiadajú, aby sa finančné prostriedky EÚ použili na zachovanie a ochranu námestia a obnovu zelenej plochy prostredníctvom opätovnej výsadby stromov, čím sa riadne využijú príslušné finančné prostriedky.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now