Umwelt

Donatella Mercatelli komitee Piazza Poggibonsi nimel koos 1200 allkirjaga kohaliku omavalitsuse kava kohta kaotada linna roheala 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
32 Supporters 32 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja on vastu kohaliku omavalitsuse kavale hävitada linna roheala, võttes linnaväljakul maha 35 täiskasvanud puud, tehes seda Euroopa Struktuurifondist toetatava heakorrastusprojekti raames, mis kiideti heaks eelnevalt üldsusega konsulteerimata. Kesklinna roheala hävitamine on vastuolus kliimamuutustega kohanemise, keskkonnakaitse ja ressursitõhususe alaste eesmärkidega, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa struktuurifondide ja nende tõhusa kasutamise tagamiseks) artikli 9 punktides 5 ja 6. Petitsioonile allakirjutanud nõuavad siiski, et ELi vahendeid kasutataks väljaku säilitamiseks ja kaitsmiseks ning roheala taastamiseks uute puude istutamisega, kasutades kõnealuseid vahendeid nõuetekohaselt.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international