Umwelt

Namens het comité Piazza Poggibonsi, ondersteund door 1 200 medeondertekenaars, gericht tegen een plan van de gemeente om een stedelijke groene zone te vernietigen 

comitato di Piazza Mazzini Poggibonsi (SI)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
32 Supporters 32 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indienster is gekant tegen plannen van gemeentelijke autoriteiten om een groene zone te vernietigen door 35 volwassen bomen op een dorpsplein te kappen als onderdeel van een project voor "stadsvernieuwing" in het kader van de Europees structuurfondsen, dat is goedgekeurd zonder voorafgaande openbare raadpleging. De verwoesting van een groene zone in een binnenstad druist in tegen de doelstellingen voor de aanpassing aan de klimaatverandering, bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen, als vastgelegd in artikel 9, leden 5 en 6, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake de Europese structuurfondsen en regels om het doeltreffende gebruik daarvan te waarborgen. De ondertekenaars van het verzoekschrift willen echter dat EU-fondsen worden ingezet voor het behoud en de bescherming van het plein en het herstel van de groene zone door nieuwe bomen te planten en goed gebruik te maken van de fondsen in kwestie.

Thank you for your support, comitato di Piazza Mazzini Poggibonsi (SI)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international