Umwelt

På vegne af Piazza Poggibonsi-udvalget, med 1 200 underskrifter, der modsætter sig en plan fra de kommunale myndigheders side om at ødelægge et grønt byområde 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
32 Supporters 32 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren modsætter sig de kommunale myndigheders planer om at ødelægge et grønt område ved at fælde 35 fuldvoksne træer på et bytorv som led i et "saneringsprojekt" med støtte fra EU's strukturfonde, der er blevet godkendt uden forudgående offentlig høring. Ødelæggelsen af et grønt område i bymidten er i strid med de mål for tilpasning til klimaændringer, miljøbeskyttelse og ressourceeffektivitet, der er fastsat i artikel 9, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for de europæiske strukturfonde samt regler, der skal sikre en effektiv anvendelse heraf. Underskriverne af andragendet opfordrer imidlertid til, at EU-midler anvendes til bevarelsen og beskyttelsen af torvet og restaureringen af det grønne område ved hjælp af genplantning af træer, således at de pågældende midler anvendes korrekt.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international