Umwelt

W imieniu komitetu Piazza Poggibonsi, z 1200 podpisami, w sprawie sprzeciwu wobec planu władz miasta dotyczącego zniszczenia terenu zieleni miejskiej 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
32 Supporters 32 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składająca petycję sprzeciwia się planom władz miasta dotyczącym zniszczenia terenu zieleni przez wycinkę 35 w pełni wyrośniętych drzew na placu miejskim w ramach projektu rewitalizacji finansowanego z Europejskiego Funduszu Strukturalnego (EFS), który został zatwierdzony bez wcześniejszych konsultacji publicznych. Zniszczenie terenu zieleni położonego w centrum miasta jest sprzeczne z celami w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, ochrony środowiska i oszczędnego gospodarowania zasobami, określonymi w art. 9 ust. 5 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i przepisy zapewniające ich skuteczne wykorzystanie. Sygnatariusze petycji wzywają jednak do wykorzystania środków unijnych do celów zachowania i ochrony placu miejskiego oraz przywrócenia terenu zieleni poprzez ponowne posadzenie drzew, co wiąże się z właściwym korzystaniem z przedmiotowych funduszy.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now