Umwelt

от името на комитета Piazza Poggibonsi, подкрепена от 1200 подписа, срещу план на общинските власти за унищожаване на градска зелена площ 

comitato di Piazza Mazzini Poggibonsi (SI)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
32 Supporters 32 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителката на петицията се противопоставя на планове на общинските власти за унищожаване на зелена площ чрез отсичане на 35 напълно израснали дървета от градски площад в рамките на проект за „преустройство“ по Европейския структурен фонд (ЕСФ), който е бил одобрен без предварителна обществена консултация. Унищожаването на зелената площ, разположена в центъра на града, противоречи на целите за приспособяване към изменението на климата, опазване на околната среда и ефективност на ресурсите, определени в член 9, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 за определяне на общоприложими разпоредби за европейските структурни фондове и правила за осигуряване на ефективното им използване. Лицата, подписали петицията, изискват средствата от ЕС да бъдат използвани за запазването и опазването на площада и за възстановяване на зелената площ чрез презасаждане, като се използват правилно съответните средства.

Thank you for your support, comitato di Piazza Mazzini Poggibonsi (SI)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now