Umwelt

от името на комитета Piazza Poggibonsi, подкрепена от 1200 подписа, срещу план на общинските власти за унищожаване на градска зелена площ 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
32 Supporters 32 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията се противопоставя на планове на общинските власти за унищожаване на зелена площ чрез отсичане на 35 напълно израснали дървета от градски площад в рамките на проект за „преустройство“ по Европейския структурен фонд (ЕСФ), който е бил одобрен без предварителна обществена консултация. Унищожаването на зелената площ, разположена в центъра на града, противоречи на целите за приспособяване към изменението на климата, опазване на околната среда и ефективност на ресурсите, определени в член 9, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 за определяне на общоприложими разпоредби за европейските структурни фондове и правила за осигуряване на ефективното им използване. Лицата, подписали петицията, изискват средствата от ЕС да бъдат използвани за запазването и опазването на площада и за възстановяване на зелената площ чрез презасаждане, като се използват правилно съответните средства.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now