Rechtstaatlichkeit

W sprawie zarzutu naruszenia dyrektywy Rady 93/13/EWG przez postępowanie przewidziane w bułgarskim kodeksie cywilnym 

Т. М.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składająca petycję, członkini „Stowarzyszenia ofiar prywatnych komorników oraz wymiaru sprawiedliwości – Solidarność”, zarzuca władzy sądowniczej odmowę stosowania zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej. Twierdzi ona, że ustawodawstwo bułgarskie zawiera przepisy sprzeczne z dyrektywą Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i z zasadą skuteczności. Składająca petycję twierdzi, że jej mieszkanie zostało oddane w zastaw jako gwarancja kredytu hipotecznego, a następnie prywatny komornik przystąpił do jego sprzedaży bez wydawania i dostarczania dokumentów prawnych. Zdaniem składającej petycję przepisy bułgarskiego kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy w sprawie postępowania w sprawie nakazu zapłaty i postępowania egzekucyjnego, nie zapewniają podstawowych praw do rzetelnego procesu sądowego oraz skutecznych środków odwoławczych przewidzianych w art. 6 i 13 europejskiej konwencji praw człowieka. Utrzymuje ona również, że większość przypadków była rozpatrywana w pierwszej kolejności przez sędziów rejonowych, którzy celowo nie wydawali żadnych orzeczeń sądowych. Składająca petycję twierdzi również, że nie istnieje żadna realna możliwość odwołania się od działań i zaniechań prywatnych komorników sądowych, które dodatkowo pogłębia brak rzeczywistej kontroli nad nimi.

Thank you for your support, Т. М.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international