Rechtstaatlichkeit

Privind presupusa încălcare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului de către Codul bulgar de procedură civilă 

Т. М.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petiționara, în calitate de membră a „Asociației victimelor executorilor judecătorești privați și ale sistemului judiciar – Solidaritatea”, se plânge de refuzul sistemului judiciar de a pune în aplicare supremația dreptului Uniunii Europene în Bulgaria. Petiționara susține că legislația bulgară conține dispoziții legale care contravin Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii și articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a UE (principiul eficienței). Aceasta afirmă că apartamentul ei a fost gajat drept garanție pentru un împrumut ipotecar; ulterior, un executor judecătoresc privat a demarat procedurile de vânzare a apartamentului, fără să emită și să pună la dispoziție vreun document juridic. Potrivit petiționarei, dispozițiile Codului civil bulgar, în special cele referitoare la procedurile de ordine și de executare, nu garantează drepturile fundamentale la un proces echitabil și la căi de atac eficiente, astfel cum prevăd articolele 6 și 13 din Convenția europeană a drepturilor omului. Aceasta mai susține, de asemenea, că majoritatea cazurilor au fost, inițial, gestionate greșit de judecătorii din tribunale, care, în mod deliberat, nu au emis niciun act juridic. În plus, petiționara afirmă că nu există nicio posibilitate legală reală de a contesta acțiunile și omisiunile executorilor judecătorești privați, lucru agravat și de lipsa unui control real asupra lor.

Thank you for your support, Т. М.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international