Rechtstaatlichkeit

Ve věci údajného porušení směrnice Rady 93/13/EHS bulharským občanským soudním řádem 

Т. М.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatelka petice, která je členkou „Sdružení obětí soukromých vykonavatelů a soudního systému – Solidarita“, si stěžuje na to, že soudy v Bulharsku odmítají uplatňovat zásadu nadřazenosti práva Evropské unie. Uvádí, že bulharské právní předpisy obsahují právní ustanovení, která jsou v rozporu se směrnicí Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, článkem 47 Listiny základních práv EU a se zásadou efektivnosti. Předkladatelka tvrdí, že její byt byl zastaven jako záruka hypotečního úvěru a následně jej soukromý vykonavatel prodal, aniž by vystavil a poskytl jí právní dokumenty. Podle předkladatelky nezajišťují ustanovení bulharského občanského zákoníku, zejména ustanovení o postupech řízení a výkonu rozhodnutí, základní práva na spravedlivý proces a účinné prostředky nápravy podle článků 6 a 13 Evropské úmluvy o lidských právech. Uvádí rovněž, že většinu případů zprvu nesprávně vyřídili okresní soudci, kteří úmyslně nevydali žádné soudní rozhodnutí. Tvrdí také, že proti činnosti a opomenutím soukromých vykonavatelů neexistuje skutečná právní možnost odvolání, což je dále zhoršuje chybějící kontrola nad těmito vykonavateli.

Thank you for your support, Т. М.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international