Rechtstaatlichkeit

Over vermeende inbreuk van het Bulgaarse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op Richtlijn 93/13/EEG van de Raad 

Т. М.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indienster, die lid is van de “Vereniging voor slachtoffers van particuliere deurwaarders en het rechtssysteem – Solidariteit”, beklaagt zich erover dat de rechterlijke macht in Bulgarije weigert de voorrang van het recht van de Europese Unie toe te passen. Zij stelt dat de Bulgaarse wetgeving wettelijke bepalingen bevat die in strijd zijn met Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, met artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met het doelmatigheidsbeginsel. Indienster geeft aan dat haar appartement als onderpand voor een hypotheek diende, waarna een particuliere deurwaarder het heeft verkocht zonder juridische documenten op te stellen of beschikbaar te stellen. Indienster is van mening dat de bepalingen van het Bulgaars Burgerlijk Wetboek, en met name die over bevel- en handhavingsprocedures, niet voorzien in de grondrechten op een eerlijk proces en doeltreffende rechtsmiddelen, op basis van de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Zij beweert ook dat de meeste zaken aanvankelijk niet naar behoren zijn behandeld door de districtsrechters, die opzettelijk geen uitspraak hebben gedaan. Zij stelt ook dat er geen echte juridische mogelijkheid bestaat om beroep in te stellen tegen het handelen en nalaten van particuliere deurwaarders, wat nog verder wordt verergerd doordat er geen echte controle over deze deurwaarders is.

Thank you for your support, Т. М.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international