Rechtstaatlichkeit

O bugarskom Građanskom zakoniku koji navodno krši Direktivu Vijeća 93/13/EEZ 

Т. М.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Podnositeljica predstavke, članica „Udruge žrtava privatnih sudskih izvršitelja i pravosudnog sustava – Solidarnost”, žali se na odbijanje pravosuđa da provede nadređenost prava Europske unije u Bugarskoj. Tvrdi da bugarsko zakonodavstvo sadrži pravne odredbe koje su u suprotnosti s Direktivom Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima i člankom 47. Povelje EU-a o temeljnim pravima te načelom učinkovitosti. Podnositeljica predstavke tvrdi da je njezin stan založen kao jamstvo za hipotekarni zajam te da ga je slijedom toga privatni sudski izvršitelj prodao bez izdavanja i dostavljanja pravnih dokumenata. Prema podnositeljici predstavke, odredbama bugarskog Građanskog zakonika, a posebno odredbama o nalozima i postupcima izvršavanja, ne omogućavaju se temeljna prava na pošteno suđenje ni djelotvorni pravni lijekovi na temelju članaka 6. i 13. Europske konvencije o ljudskim pravima. Također navodi da okružni suci prvobitno nisu primjereno riješili većinu predmeta te da namjerno nisu donijeli nikakve sudske akte. Tvrdi i da ne postoji stvarna pravna mogućnost žalbe na radnje i propuste privatnih sudskih izvršitelja, što dodatno pogoršava situaciju s obzirom na nepostojanje stvarne kontrole nad njima.

Thank you for your support, Т. М.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international