Rechtstaatlichkeit

относно предполагаемо нарушение на Директива 93/19/ЕИО от българския Граждански процесуален кодекс 

Т. М.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията, член на „Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – Солидарност“ се оплаква от отказа на съдебната власт да приложи върховенството на правото на Европейския съюз в България. Тя твърди, че в българското законодателство се съдържат правни разпоредби, които са в противоречие с Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори, както и с член 47 от Хартата на основните права на ЕС и принципа на ефикасност. Вносителката на петицията твърди, че апартаментът ѝ е бил използван като гаранция за ипотечен заем, а впоследствие частен съдебен изпълнител е извършил продажбата му, без да издава и предоставя правни документи. Според вносителката на петицията разпоредбите на българския граждански кодекс, и по-специално разпоредбите относно заповедните производства, не осигуряват основното право на справедлив съдебен процес и ефективни правни средства за защита съгласно членове 6 и 13 от Европейската конвенция за правата на човека. Тя твърди също така, че повечето дела първоначално са разгледани по неправилен начин от районните съдии, които умишлено не са постановили съдебни актове. Тя също така твърди, че липсва реална законова възможност за обжалване на действията и на бездействията на частните съдебни изпълнители и това допълнително е утежнено от липсата на реален контрол върху тях.

Thank you for your support, Т. М.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international