Rechtstaatlichkeit

93/13/EGK tanácsi irányelvnek a bolgár polgári törvénykönyvi eljárás általi állítólagos megsértéséről 

Т. М.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

A petíció benyújtója „A magánvégrehajtók és az igazságszolgáltatási rendszer áldozatainak szövetsége – Szolidaritás” nevű szervezet tagjaként kifogásolja, hogy az igazságszolgáltatás megtagadja az európai uniós jog elsőbbségének alkalmazását Bulgáriában. Azt állítja, hogy a bolgár jogszabályok olyan jogi rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek ellentétesek a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvvel, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével és a hatékonyság elvével. A petíció benyújtója azt állítja, hogy lakását jelzálogkölcsön-garanciaként zálogjoggal ruházták fel, majd egy magánvégrehajtó eladta azt anélkül, hogy jogi dokumentumokat bocsátott volna ki és bocsátott volna rendelkezésre. A petíció benyújtója szerint a bolgár polgári törvénykönyv rendelkezései, különösen a végrehajthatóvá nyilvánítási és végrehajtási eljárásokra vonatkozó rendelkezések nem biztosítják az emberi jogok európai egyezménye 6. és 13. cikkében megfogalmazott, a tisztességes eljáráshoz és a hatékony jogorvoslathoz való alapvető jogot. Azt is állítja, hogy a legtöbb ügyet a kerületi bírák eredetileg nem megfelelően kezelték, mivel szándékosan nem adtak ki igazságügyi határozatokat. Azt állítja továbbá, hogy nincs tényleges jogi lehetőség arra, hogy fellebbezzenek a magánvégrehajtók cselekményei és mulasztásai ellen, amit tovább súlyosbít a fölöttük gyakorolt tényleges ellenőrzés hiánya.

Thank you for your support, Т. М.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international