Rechtstaatlichkeit

Dėl tariamo Tarybos direktyvos 93/13/EEB pažeidimo, taikant Bulgarijos civilinio kodekso procedūrą

Т. М.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Peticijos pateikėja, „Nuo privačių teismo antstolių ir teisingumo sistemos nukentėjusių asmenų asociacijos Solidarumas“ narė, skundžiasi, kad Bulgarijos teisminės institucijos atsisako laikytis Europos Sąjungos teisės viršenybės principo. Ji teigia, kad Bulgarijos teisės aktuose esama teisinių nuostatų, kuriomis prieštaraujama 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvai 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais, ir ES pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniui ir ekonomiškumo principui. Peticijos pateikėja teigia, kad jos butas buvo įkeistas kaip hipotekos paskolos garantija ir tuomet privatus antstolis pradėjo jį pardavinėti neišduodamas ir nepateikdamas teisinių dokumentų. Pasak peticijos pateikėjos, Bulgarijos civilinio kodekso nuostatomis, ypač tomis, kurios susijusios su tvarkos ir vykdymo užtikrinimu, neužtikrinamos pagrindinės žmogaus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą ir veiksmingą teisinę gynybą pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 6 ir 13 straipsnius. Tvirtina, kad apylinkės teismų teisėjai nuo pat pradžių netinkamai tyrė daugelį atvejų ir sąmoningai nesurašė teismo aktų. Ji taip pat teigia, kad nėra numatyta jokios realios teisinės galimybės apskųsti privačių antstolių veiksmus ir klaidas, o šią padėtį dar labiau apsunkina tai, kad faktiškai jie nėra kontroliuojami.

Thank you for your support, Т. М.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international