Rechtstaatlichkeit

Dwar allegat ksur tad-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE mill-Proċedura tal-Kodiċi Ċivili Bulgaru 

Т. М.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjonanta, membru tal-"Assoċjazzjoni ta' vittmi tal-uffiċjali ġudizzjarji privati u s-sistema ġudizzjarja – Solidarjetà", tilmenta dwar ir-rifjut tal-ġudikatura li timplimenta s-supremazija tad-Dritt tal-Unjoni Ewropea fil-Bulgarija. Hija tallega li l-leġiżlazzjoni Bulgara fiha dispożizzjonijiet legali li jmorru kontra d-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE tal-5 ta' April 1993 dwar klawżoli inġusti f'kuntratti mal-konsumatur u l-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE u l-prinċipju ta' effiċjenza. Il-petizzjonanta ssostni li l-appartament tagħha intuża bħala garanzija għal self ipotekarju u sussegwentement uffiċjal ġudizzjarju privat ipproċeda biex ibigħu mingħajr il-ħruġ u l-preżentazzjoni ta' dokumenti legali. Skont il-petizzjonanta, id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Ċivili Bulgaru u b'mod partikolari dawk dwar il-Proċeduri tal-Ordni u tal-Eżekuzzjoni ma jipprevedux id-drittijiet fundamentali ta' proċess ġust u rimedji effettivi bbażati fl-Artikoli 6 u 13 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. Tallega wkoll li l-biċċa l-kbira tal-każijiet inizjalment kienu mmaniġġjati ħażin minn imħallfin distrettwali li deliberatament ma ħarġux ebda atti ġudizzjarji. Issostni wkoll li m'hemm l-ebda opportunità ġuridika reali biex jiġu appellati l-azzjonijiet u l-ommissjonijiet ta' uffiċjali ġudizzjarji privati, li hija aggravata aktar min-nuqqas ta' kontroll reali fuqhom.

Thank you for your support, Т. М.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international