Rechtstaatlichkeit

Par Padomes Direktīvas 93/13/EEK iespējamo pārkāpumu Bulgārijas Civilkodeksa procedūrās  

Т. М.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzēja, privāto tiesu izpildītāju un tiesu sistēmas upuru apvienības (Solidaritāte) locekle, sūdzas par tiesu iestāžu atteikšanos Bulgārijā īstenot Eiropas Savienības tiesību pārākumu. Viņa apgalvo, ka Bulgārijas tiesību aktos ir tiesību normas, kas ir pretrunā Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvai 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos, ES Pamattiesību hartas 47. pantam un efektivitātes principam. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka viņas dzīvoklis tika ieķīlāts kā hipotekārā aizdevuma garantija un pēc tam privāts tiesu izpildītājs to pārdeva, neizsniedzot un neuzrādot juridiskus dokumentus. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Bulgārijas Civilkodeksa noteikumi un jo īpaši Rīkojuma un izpildes procedūru noteikumi, nenodrošina pamattiesības uz taisnīgu tiesu un efektīvu tiesību aizsardzību, kas noteiktas Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. un 13. pantā. Viņa arī apgalvo, ka sākumā apgabala tiesneši nepienācīgi izskatīja lielāko daļu lietu, jo apzināti nav izsnieguši nekādus tiesas dokumentus. Viņa arī norāda, ka nav reālas juridiskas iespējas pārsūdzēt privāto tiesu izpildītāju rīcību un bezdarbību, ko vēl vairāk pasliktina reālas kontroles trūkums pār viņiem.

Thank you for your support, Т. М.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international