Rechtstaatlichkeit

O údajnom porušení smernice Rady 93/13/EHS konaním podľa bulharského občianskeho zákonníka 

Т. М.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľka petície, členka Združenia obetí súkromných súdnych exekútorov a súdneho systému – Solidarita, sa sťažuje na to, že súdne orgány v Bulharsku údajne odmietajú uplatňovať prednosť práva Európskej únie. Tvrdí, že bulharské právne predpisy obsahujú ustanovenia, ktoré sú v rozpore so smernicou Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, s článkom 47 Charty základných práv a so zásadou efektívnosti. Uvádza, že jej byt jej bol založený ako zábezpeka na hypotekárny úver a následne súkromný súdny exekútor tento byt predal bez toho, aby vydal a poskytol príslušné právne dokumenty. Podľa predkladateľky neposkytujú ustanovenia bulharského občianskeho zákonníka, najmä ustanovenia konania o platobnom rozkaze a exekučného konania, účinné opravné prostriedky proti úkonom súkromných exekútorov. Predkladateľka tiež tvrdí, že väčšinu prípadov pôvodne nesprávne riešili okresní sudcovia, ktorí úmyselne nevydávali súdne akty. Uvádza tiež, že neexistuje reálna právna možnosť odvolať sa proti konaniu a opomenutiam súkromných exekútorov a túto situáciu ešte zhoršuje skutočnosť, že chýba skutočná kontrola týchto exekútorov.

Thank you for your support, Т. М.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international