Rechtstaatlichkeit

Om att Bulgariens civilrätt påstås bryta mot rådets direktiv 93/13/EEG 

Т. М.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren är medlem av ”Föreningen för offer för privata utmätningsmän och rättsväsendet – Solidaritet”, och påtalar en vägran från domstolsväsendets sida att i Bulgarien förverkliga unionsrättens företräde. Hon hävdar att bulgarisk lag innehåller rättsföreskrifter som strider dels mot rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal, dels mot artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, liksom också mot principen om effektivitet. Framställaren hävdar att hennes lägenhet ställts som säkerhet för ett hypotekslån och att en privat utmätningsman sedermera sålt den, utan att vare sig utfärda eller tillhandahålla några rättsliga handlingar. Enligt framställaren erbjuder Bulgariens civilrätt och framför allt dess bestämmelser om domstolsförelägganden och verkställighetsförfaranden inte de grundläggande rättigheterna till en opartisk domstol och effektiva rättsmedel, utgående från artiklarna 6 och 13 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Hon hävdar även att de flesta ärendena inledningsvis felbehandlats av distriktsdomarna, vilka medvetet avstått från att utfärda rättegångshandlingar. Hon gör också gällande att det i verkligheten inte går att överklaga sådant som privata utmätningsmän gjort eller underlåtit att göra, något som blir ännu värre i och med att det inte finns någon verklig tillsyn över dem.

Thank you for your support, Т. М.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international