Rechtstaatlichkeit

Neuvoston direktiivin 93/13/ETY väitetystä rikkomisesta Bulgarian siviililain mukaisessa menettelyssä 

Т. М.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä on yksityisten ulosottomiesten ja oikeusjärjestelmän uhrien Solidarity-yhdistyksen jäsen, ja hän valittaa tuomioistuimesta, jonka hän väittää kieltäytyneen noudattamasta Euroopan unionin lainsäädännön ensisijaisuutta. Hän väittää, että Bulgarian lainsäädäntö sisältää säännöksiä, jotka ovat kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5. huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan sekä tehokkuusperiaatteen vastaisia. Vetoomuksen esittäjä väittää, että sen jälkeen, kun hän oli antanut asuntonsa asuntolainan vakuudeksi, yksityinen ulosottomies ryhtyi myymään sitä antamatta ja toimittamatta oikeudellisia asiakirjoja. Vetoomuksen esittäjän mukaan Bulgarian siviililain säännökset ja eritoten maksamismääräysmenettelyt ja täytäntöönpanomenettelyt eivät tarjoa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevia perusoikeuksia ja tehokkaita oikeussuojakeinoja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 ja 13 artiklan mukaisesti. Lisäksi hän väittää, että alioikeuden tuomarit käsittelivät alun perin valtaosan tapauksista huonosti, sillä he eivät tarkoituksellisesti antaneet oikeusviranomaisen päätöksiä. Vetoomuksen esittäjä väittää myös, että yksityisten ulosottomiesten toimista ei ole todellista oikeudellista valitusmahdollisuutta ja että tätä tilannetta vaikeuttaa entisestään se, että heitä ei tosiasiallisesti valvota.

Thank you for your support, Т. М.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international