Rechtstaatlichkeit

Om den bulgarske civile retsplejelovs påståede overtrædelse af Rådets direktiv 93/13/EØF  

Т. М.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren, der er medlem af "Foreningen af ofre for private fogeder og retssystemet – Solidaritet", klager over et afslag fra domstolene på at gennemføre EU-rettens forrang i Bulgarien. Hun hævder, at den bulgarske lovgivning indeholder lovbestemmelser, der er i strid med Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler og artikel 47 i EU's charter om grundlæggende rettigheder og princippet om effektivitet. Andrageren hævder, at hendes lejlighed blev stillet som garanti for et realkreditlån, og at en privat foged efterfølgende solgte den uden at udstede og fremlægge juridiske dokumenter. Ifølge andrageren indeholder bestemmelserne i den bulgarske civile retsplejelov og navnlig bestemmelserne om procedurerne for påbud og tvangsfuldbyrdelse ikke den grundlæggende ret til retfærdig rettergang og effektive retsmidler som fastlagt i artikel 6 og 13 i den europæiske menneskerettighedskonvention. Hun hævder også, at de fleste af sagerne oprindeligt blev fejlhåndteret af distriktsdommere, der bevidst undlod at udstede retsafgørelser. Hun anfører også, at der ikke findes nogen reel juridisk mulighed for at appellere private fogeders handlinger og undladelser, hvilket forværres yderligere af den manglende reelle kontrol med dem.

Thank you for your support, Т. М.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international