Umwelt

W imieniu Défense Des Marais de l’Estuaire (DDME), w sprawie projektu budowy turbin wiatrowych wzdłuż estuarium Żyrondy (Natura 2000) 

Défense Des Marais de l'Estuaire (DDME)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Decyzje dotyczące transformacji sektora energetycznego, które Francja musi podjąć, mają kluczowe znaczenie dla przetrwania różnorodności biologicznej i ochrony środowiska. Powinny one współgrać z wyzwaniami związanymi z przeciwdziałaniem ociepleniu klimatu. Składający petycję kwestionuje jednak budowę turbin wiatrowych wzdłuż estuarium Żyrondy, ponieważ obszar ten położony jest wzdłuż głównego korytarza migracyjnego Europy, i turbiny mogłyby destruktywnie oddziaływać na różnorodność biologiczną, środowisko naturalne, tereny podmokłe i chroniony od dawna krajobraz. Prawy brzeg rzeki należy od wielu lat do sieci Natura 2000. Zanim stał się częścią obszaru Natura 2000, miał szczególny status na podstawie dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Ponadto projekt instalacji turbin wiatrowych otrzymał nieprzychylne opinie kilku instancji urzędowych. Składający petycję zwraca się o interwencję u władz francuskich w celu wstrzymania tego projektu.

Thank you for your support, Défense Des Marais de l'Estuaire (DDME)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international