Umwelt

Par vēja turbīnu projektu Žirondas estuāra krastos (Natura 2000) 

Défense Des Marais de l'Estuaire (DDME)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lēmumi, kas enerģētikas pārkārtošanas jomā jāpieņem Francijai, ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un vides aizsardzību. Tiem ir jābūt saskaņā ar uzdevumiem, kas vērsti uz klimata sasilšanas apkarošanu. Tomēr lūgumraksta iesniedzējs apšauba vēja turbīnu uzstādīšanu Žirondas upes estuāra krastos, jo šī teritorija atrodas ap galveno migrācijas koridoru Eiropā un turbīnas varētu iznīcināt bioloģisko daudzveidību, vidi, mitrājus un senu aizsargājamo ainavu. Upes labais krasts jau daudzus gadus ir Natura 2000 teritorija. Pirms tās iekļaušanas Natura 2000 zonā tai bija īpašs statuss Putnu direktīvā. Turklāt vairākas oficiālās iestādes ir sniegušas nelabvēlīgu atzinumu par šo vēja turbīnu uzstādīšanas projektu. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz iejaukties Francijas iestāžu darbā, lai apturētu šo projektu.

Thank you for your support, Défense Des Marais de l'Estuaire (DDME)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international