Umwelt

Namens de organisatie “Défense Des Marais de l’Estuaire (DDME)”, over het windturbineproject in het estuarium van de Gironde (Natura 2000) 

Défense Des Marais de l'Estuaire (DDME)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

De besluiten die Frankrijk moet nemen in verband met de energietransitie zijn van groot belang voor het behoud van de biodiversiteit en de bescherming van het milieu. Deze besluiten moeten aansluiten bij de doelstellingen op het gebied van de bestrijding van de klimaatverandering. Indiener plaatst echter vraagtekens bij de installatie van windturbines in het estuarium van de Gironde, omdat dit gebied deel uitmaakt van een belangrijke Europese trekroute van vogels, en de aanwezigheid van deze windturbines kan leiden tot een verlies aan biodiversiteit en tot schade aan het milieu, drassige gronden en het reeds lange tijd beschermde landschap. De rechteroever van de Gironde is sinds vele jaren een Natura 2000-gebied. Voordat het gebied een Natura 2000-gebied werd, was het al aangewezen als speciaal beschermingsgebied (overeenkomstig de richtlijn inzake het behoud van de vogelstand). Indiener stelt voorts dat diverse officiële instanties m.b.t. het windturbineproject negatieve adviezen hebben uitgebracht. Hij verzoekt het Europees Parlement om in te grijpen en ervoor te zorgen dat de Franse autoriteiten dit project stopzetten.

Thank you for your support, Défense Des Marais de l'Estuaire (DDME)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international