Umwelt

För Défense Des Marais de l’Estuaire (DDME), om vindkraftverksprojektet längs Girondeestuariet (Natura 2000-område) 

Défense Des Marais de l'Estuaire (DDME)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

De beslut som Frankrike ska fatta om energiomställningen är av avgörande betydelse för den biologiska mångfaldens överlevnad och skyddet av miljön. De bör stå i samklang med de utmaningar som kampen mot klimatuppvärmningen innebär. Framställaren ifrågasätter dock anläggandet av vindkraftverk längs Girondeestuariet, eftersom detta område ligger i en viktig flyttkorridor i Europa och kraftverken kan komma att förstöra den biologiska mångfalden, miljön, våtmarkerna och det sedan länge bevarade landskapet. Den västra flodstranden tillhör sedan många år ett Natura 2000-område. Innan det kom att ingå i Natura 2000:s zonindelning hade området en särskild status enligt fågeldirektivet. Dessutom har flera offentliga myndigheter utfärdat yttranden som talar mot planerna på att anlägga dessa vindkraftverk. Framställaren uppmanar till ett ingripande gentemot de franska myndigheterna för att stoppa detta projekt.

Thank you for your support, Défense Des Marais de l'Estuaire (DDME)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international