Umwelt

от името на „Défense Des Marais de l’Estuaire(DDME)“, относно проекта за вятърни турбини по устието на река Жиронд („Натура 2000“) 

Défense Des Marais de l'Estuaire (DDME)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Решенията, които Франция трябва да вземе във връзка с енергийния преход, са от ключово значение за оцеляването на биологичното разнообразие и опазването на околната среда. Те следва да съответстват на предизвикателствата на борбата срещу затоплянето на климата. Вносителят на петицията обаче поставя под въпрос инсталирането на вятърни турбини по устието на река Жиронд, тъй като тази зона се намира по протежението на основен миграционен коридор на Европа, а турбините могат да разрушат биологичното разнообразие, околната среда, влажните зони и дълготрайния ландшафт. От много години десният бряг е включен в територията на „Натура 2000“. Преди това той е имал специален статут съгласно Директивата за опазване на дивите птици. Освен това проектът за инсталиране на въпросните вятърни турбини е получил неблагоприятни становища от няколко официални инстанции. Вносителят на петицията иска намеса пред френските органи за спирането на този проект.

Thank you for your support, Défense Des Marais de l'Estuaire (DDME)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international