Handelspolitik

W imieniu Agencia Comunicación y Género S.L., w sprawie potrzeby podjęcia środków przeciwko nękaniu, zastraszaniu lub szkalowaniu użytkowników portali i platform cyfrowych 

Leon Fernando Del Canto Gonzalez
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję w bardzo szczegółowym piśmie skarży się na niepokojący wzrost liczby sytuacji, w których użytkownicy sieci społecznych, zwłaszcza kobiety i dzieci, narażeni są na groźby, nękanie i pomówienia. Składający petycję zaznacza, że władze państw członkowskich Unii Europejskiej nie oferują skutecznych rozwiązań w tych sytuacjach oraz że portale i platformy cyfrowe nie dochowują należytej staranności w zarządzaniu domniemanymi treściami przestępczymi. Składający petycję skarży się również na naruszenie przez spółki zarządzające sieciami mediów społecznościowych ram regulacyjnych dotyczących Karty praw podstawowych, ochrony tych praw w internecie oraz szczegółowych przepisów dotyczących konsumentów w UE. Donosi również o mnożeniu się anonimowych profili nastawionych na nękanie oraz o braku skutecznych i dostępnych protokołów i procedur dla użytkowników, aby położyć kres takim atakom. Sieci społecznościowe nie zapewniają monitorowania w celu obrony użytkowników ani mechanizmów rozwiązywania konfliktów. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zajęcie wyraźnego stanowiska w sprawie naruszenia prawa Unii Europejskiej oraz, w razie potrzeby, o opracowanie środków legislacyjnych w celu zaradzenia tej sytuacji. Proponuje również utworzenie odpowiedniej grupy roboczej w Parlamencie Europejskim.

Thank you for your support, Leon Fernando Del Canto Gonzalez

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international