Handelspolitik

Agencia Comunicación y Género S.L. -toimiston puolesta, tarpeesta toteuttaa toimia digitaalisten portaalien ja foorumien käyttäjien kiusaamisen, uhkailun ja herjaamisen torjumiseksi 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä valittaa hyvin yksityiskohtaisessa kirjeessään, että sosiaalisten verkostojen käyttäjiin, erityisesti naisiin ja lapsiin, kohdistuva uhkailu, kiusaaminen ja herjaaminen on huolestuttavasti lisääntynyt. Vetoomuksen esittäjä korostaa, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden viranomaiset eivät torju tehokkaasti tällaista toimintaa eivätkä digitaaliset portaalit ja foorumit noudata asianmukaista huolellisuutta väitetysti rikollisen sisällön hallinnassa. Hän valittaa myös, että sosiaalisen median verkostoja hallinnoivat yhtiöt rikkovat perusoikeuskirjaan liittyvää sääntelykehystä, laiminlyövät kyseisten oikeuksien suojelua internetissä ja rikkovat tiettyjä kuluttajasäädöksiä EU:ssa. Hän kertoo myös, että sävyltään uhkaavien nimettömien profiilien määrä on lisääntynyt eikä saatavilla ole tehokkaita protokollia ja menettelyjä, joiden avulla käyttäjät saisivat tällaiset hyökkäykset loppumaan. Sosiaalisissa verkostoissa ei valvota käyttäjien suojaa eikä niissä ole konfliktinratkaisumekanismeja. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia ottamaan selvästi kantaa Euroopan unionin lainsäädännön rikkomiseen ja tarvittaessa laatimaan lainsäädäntötoimia tilanteen korjaamiseksi. Hän ehdottaa myös asiaa käsittelevän työryhmän perustamista Euroopan parlamenttiin.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now