Handelspolitik

För ”Agencia Comunicación y Género S.L.”, om behovet av att vidta åtgärder mot mobbning, hot och förtal som riktar sig mot användare av digitala portaler och plattformar 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren klagar i en mycket detaljerad skrivelse över en oroväckande ökning av antalet fall där användare av sociala nätverk, särskilt kvinnor och barn, utsätts för mobbning, hot och förtal. Framställaren påpekar att EU-medlemsstaternas myndigheter inte vidtar effektiva åtgärder mot sådana händelser och att digitala portaler och plattformar inte förvaltar påstått olagligt innehåll med den omsorg som krävs. Framställaren klagar också över att bolag som förvaltar sociala medier bryter mot det regelverk som bygger på stadgan om de grundläggande rättigheterna, skyddet av dessa rättigheter på internet och de särskilda reglerna för konsumenter i EU. Han anger också att det förekommer allt fler anonyma profiler som sprider trakasserande budskap och att det saknas effektiva och tillgängliga protokoll och förfaranden för att användarna ska kunna sätta stopp för sådana påhopp. Sociala nätverk saknar både övervakningsmekanismer för att försvara användare och mekanismer för konfliktlösning. Framställaren uppmanar Europaparlamentet att ta tydlig ställning till överträdelsen av EU-lagstiftningen och vid behov utarbeta lagstiftning för att avhjälpa situationen. Han föreslår även att en motsvarande arbetsgrupp inrättas inom parlamentet.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international