Handelspolitik

Namens Agencia Comunicación y Género S.L., over de nodige maatregelen tegen pesten, bedreigingen of laster van gebruikers van digitale portalen en platforms 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener klaagt in een zeer gedetailleerde brief over een zorgwekkende toename van situaties waarin gebruikers van sociale netwerken, met name vrouwen en kinderen, worden bedreigd, gepest en belasterd. Indiener wijst erop dat de autoriteiten van de EU-lidstaten niet doeltreffend reageren op deze situaties en dat digitale portalen en platforms niet met de nodige zorgvuldigheid te werk gaan bij het beheer van vermeende criminele inhoud. Indiener klaagt ook over het feit dat de managementbedrijven van sociale-medianetwerken inbreuk plegen op het reguleringskader betreffende het Handvest van de grondrechten, de bescherming van deze rechten op het internet en de specifieke regelgeving voor consumenten binnen de EU. Hij meldt ook het toenemende aantal anonieme profielen met een pestende toon en het gebrek aan effectieve en toegankelijke protocollen en procedures waardoor gebruikers een einde kunnen maken aan dergelijke aanvallen. Sociale netwerken hebben een gebrek aan toezicht ter verdediging van gebruikers en mechanismen voor conflictoplossing. Indiener verzoekt het Europees Parlement een duidelijk standpunt in te nemen over de schending van het recht van de Europese Unie en, indien nodig, over de ontwikkeling van wetgevende maatregelen om de situatie te verhelpen. Hij stelt ook voor daartoe een werkgroep op te richten binnen het Europees Parlement.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now