Handelspolitik

For Agencia Comunicación y Género S.L., om behovet for foranstaltninger mod mobning, trusler eller bagvaskelse af brugere af digitale portaler og platforme 

Leon Fernando Del Canto Gonzalez
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 2 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Andrageren klager i et meget detaljeret brev over en foruroligende stigning i antallet af situationer, hvor brugere af sociale netværk, navnlig kvinder og børn, udsættes for trusler, mobning og bagvaskelse. Andrageren påpeger, at myndighederne i EU's medlemsstater ikke reagerer effektivt på disse situationer, og at digitale portaler og platforme ikke anvender den fornødne omhu i forbindelse med håndteringen af påstande om kriminelt indhold. Andrageren klager også over, at de virksomheder, der forvalter sociale medier, ikke overholder de lovgivningsmæssige rammer forbundet med chartret om grundlæggende rettigheder, beskyttelsen af disse rettigheder på internettet og de særlige bestemmelser vedrørende forbrugere i EU. Han beretter også om udbredelsen af anonyme profiler, der anvender en mobbende tone, og manglen på effektive og tilgængelige protokoller og procedurer, som brugerne kan bruge til at sætte en stopper for sådanne angreb. De sociale netværk mangler overvågning med henblik på at beskytte brugerne og konfliktløsningsmekanismer. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at indtage en klar holdning til overtrædelsen af EU-retten og om nødvendigt udarbejde lovgivningsmæssige foranstaltninger for at rette op på situationen. Han foreslår også, at der nedsættes en arbejdsgruppe om dette spørgsmål i Europa-Parlamentet.

Thank you for your support, Leon Fernando Del Canto Gonzalez

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international