Handelspolitik

V mene Agencia Comunicación y Género S.L., o potrebe opatrení proti šikanovaniu, vyhrážkam alebo ohováraniu na digitálnych portáloch a platformách 

Leon Fernando Del Canto Gonzalez
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
12 Supporters 12 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched 24/09/2019
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície sa vo veľmi podrobnom liste sťažuje na znepokojivý nárast počtu prípadov, keď sú používatelia sociálnych sietí, najmä ženy a deti, vystavení vyhrážaniu, šikanovaniu a ohováraniu. Poukazuje na to, že orgány členských štátov Európskej únie neposkytujú účinnú reakciu na tieto situácie a digitálne portály a platformy nepostupujú pri zaobchádzaní s údajným trestným obsahom s náležitou starostlivosťou. Predkladateľ petície sa tiež sťažuje na to, že správcovské spoločnosti sociálnych sietí porušujú regulačný rámec týkajúci sa Charty základných práv, ochrany uvedených práv na internete a osobitných predpisov o spotrebiteľoch v rámci EÚ. Uvádza tiež, že prudko rastie počet anonymných profilov so zastrašovacím prejavom a chýbajú účinné a prístupné protokoly a postupy, ktoré by používatelia mohli využiť na ukončenie takýchto útokov. Sociálne siete nemajú monitorovanie na ochranu používateľov ani mechanizmy na riešenie konfliktov. Predkladateľ petície žiada Európsky parlament, aby zaujal jasný postoj k porušovaniu práva Európskej únie a v prípade potreby prijal legislatívne opatrenia na nápravu tejto situácie. Navrhuje tiež, aby sa v Európskom parlamente vytvorila pracovná skupina pre túto problematiku.

Thank you for your support, Leon Fernando Del Canto Gonzalez
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now