Handelspolitik

V mene Agencia Comunicación y Género S.L., o potrebe opatrení proti šikanovaniu, vyhrážkam alebo ohováraniu na digitálnych portáloch a platformách 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície sa vo veľmi podrobnom liste sťažuje na znepokojivý nárast počtu prípadov, keď sú používatelia sociálnych sietí, najmä ženy a deti, vystavení vyhrážaniu, šikanovaniu a ohováraniu. Poukazuje na to, že orgány členských štátov Európskej únie neposkytujú účinnú reakciu na tieto situácie a digitálne portály a platformy nepostupujú pri zaobchádzaní s údajným trestným obsahom s náležitou starostlivosťou. Predkladateľ petície sa tiež sťažuje na to, že správcovské spoločnosti sociálnych sietí porušujú regulačný rámec týkajúci sa Charty základných práv, ochrany uvedených práv na internete a osobitných predpisov o spotrebiteľoch v rámci EÚ. Uvádza tiež, že prudko rastie počet anonymných profilov so zastrašovacím prejavom a chýbajú účinné a prístupné protokoly a postupy, ktoré by používatelia mohli využiť na ukončenie takýchto útokov. Sociálne siete nemajú monitorovanie na ochranu používateľov ani mechanizmy na riešenie konfliktov. Predkladateľ petície žiada Európsky parlament, aby zaujal jasný postoj k porušovaniu práva Európskej únie a v prípade potreby prijal legislatívne opatrenia na nápravu tejto situácie. Navrhuje tiež, aby sa v Európskom parlamente vytvorila pracovná skupina pre túto problematiku.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international