Handelspolitik

Za sdružení „Agencia Comunicación y Género S.L.“ ve věci potřeby opatření proti šikanování, ohrožování či pomluvám uživatelů digitálních portálů a platforem 

Leon Fernando Del Canto Gonzalez
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel petice si ve velmi podrobném dopise stěžuje na znepokojivé zvýšení počtu situací, kdy jsou uživatelé sociálních sítí, zejména ženy a děti, vystaveni výhrůžkám, šikanování a pomluvám. Předkladatel upozorňuje na to, že orgány členských států Evropské unie neposkytují na tyto situace účinnou odezvu a že digitální portály a platformy nepostupují při spravování údajně nezákonného obsahu s náležitou pečlivostí. Předkladatel si také stěžuje na to, že společnosti spravující sítě sociálních médií porušují regulační rámec týkající se Listiny základních práv, ochrany uvedených práv na internetu a konkrétních nařízení ohledně spotřebitelů v rámci EU. Dále oznamuje, že se množí anonymní profily s charakterem projevů šikany, a nedostatek účinných a přístupných protokolů a postupů, jak by mohli uživatelé učinit takovým útokům přítrž. Sociální sítě postrádají monitorování za účelem obrany uživatelů a mechanismy řešení konfliktů. Předkladatel žádá Evropský parlament, aby k porušení právních předpisů Evropské unie zaujal jednoznačný postoj, a je-li to nutné, také k vypracování legislativních opatření k nápravě situace. Rovněž navrhuje zřídit příslušnou pracovní skupinu v Evropském parlamentu.

Thank you for your support, Leon Fernando Del Canto Gonzalez

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international