Handelspolitik

Par nepieciešamību veikt pasākumus pret digitālo portālu un platformu lietotāju iebiedēšanu, draudēšanu viņiem vai neslavas celšanu 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzējs ļoti detalizētā vēstulē sūdzas par to, ka satraucoši pieaug tādu situāciju skaits, kurās sociālo tīklu lietotāji, jo īpaši sievietes un bērni, saskaras ar draudiem, iebiedēšanu un neslavas celšanu. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Eiropas Savienības dalībvalstu iestādes nesniedz efektīvu atbildi uz šīm situācijām un ka digitālie portāli un platformas nerīkojas ar pienācīgu rūpību iespējami noziedzīga satura pārvaldībā. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas arī par to, ka sociālo plašsaziņas līdzekļu tīklu pārvaldības uzņēmumi pārkāpj tiesisko regulējumu saistībā ar Pamattiesību hartu, minēto tiesību aizsardzību internetā un konkrētus patērētāju aizsardzības noteikumus ES. Viņš arī ziņo par anonīmu profilu, kas veic iebiedēšanu, izplatīšanos un par efektīvu un pieejamu lietotājiem paredzētu protokolu un procedūru trūkumu, lai izbeigtu šādus uzbrukumus. Sociālajiem tīkliem trūkst uzraudzības lietotāju aizstāvībā un konfliktu risināšanas mehānismu. Lūgumraksta iesniedzējs prasa Eiropas Parlamentam ieņemt skaidru nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumiem un, ja nepieciešams, izstrādāt leģislatīvus pasākumus situācijas labošanai. Viņš arī ierosina izveidot attiecīgu darba grupu Eiropas Parlamentā.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international