Handelspolitik

от името на Agencia Comunicación y Género S.L., относно нуждата от мерки срещу тормоза, заплахите или клеветите на потребителите на цифрови портали и платформи 

Leon Fernando Del Canto Gonzalez
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

В много подробно писмо вносителят на петицията се оплаква от тревожното увеличение на броя ситуации, в които потребители на социалните мрежи, особено жени и деца, стават предмет на заплахи, тормоз и оклеветяване. Вносителят на петицията отбелязва, че органите на държавите – членки на Европейския съюз, не осигуряват ефективен отговор на тези ситуации и че управлението на предполагаемо криминално съдържание в цифровите портали и платформи не се извършва с дължимата грижа. Вносителят на петицията се оплаква и от нарушаването от дружествата, управляващи мрежите на социалните медии, на регулаторната рамка, свързана с Хартата на основните права, защитата на въпросните права в интернет и специфичните регламенти за потребителите в рамките на ЕС. Той докладва и относно разпространението на анонимни профили с груб тон и липсата на ефективни и достъпни протоколи и процедури, с които потребителите да могат да прекратяват такива атаки. В социалните мрежи няма мониторинг в защита на потребителите и механизми за разрешаване на конфликти. Вносителят на петицията изисква от Европейския парламент да заеме ясна позиция относно нарушаването на правото на Европейския съюз и ако е необходимо, разработването на законодателни мерки за разрешаване на ситуацията. Той предлага също създаването на съответна работна група в рамките на Европейския парламент.

Thank you for your support, Leon Fernando Del Canto Gonzalez

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now