Handelspolitik

от името на Agencia Comunicación y Género S.L., относно нуждата от мерки срещу тормоза, заплахите или клеветите на потребителите на цифрови портали и платформи 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

В много подробно писмо вносителят на петицията се оплаква от тревожното увеличение на броя ситуации, в които потребители на социалните мрежи, особено жени и деца, стават предмет на заплахи, тормоз и оклеветяване. Вносителят на петицията отбелязва, че органите на държавите – членки на Европейския съюз, не осигуряват ефективен отговор на тези ситуации и че управлението на предполагаемо криминално съдържание в цифровите портали и платформи не се извършва с дължимата грижа. Вносителят на петицията се оплаква и от нарушаването от дружествата, управляващи мрежите на социалните медии, на регулаторната рамка, свързана с Хартата на основните права, защитата на въпросните права в интернет и специфичните регламенти за потребителите в рамките на ЕС. Той докладва и относно разпространението на анонимни профили с груб тон и липсата на ефективни и достъпни протоколи и процедури, с които потребителите да могат да прекратяват такива атаки. В социалните мрежи няма мониторинг в защита на потребителите и механизми за разрешаване на конфликти. Вносителят на петицията изисква от Европейския парламент да заеме ясна позиция относно нарушаването на правото на Европейския съюз и ако е необходимо, разработването на законодателни мерки за разрешаване на ситуацията. Той предлага също създаването на съответна работна група в рамките на Европейския парламент.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now