Handelspolitik

F'isem Agencia Comunicación y Género S.L., dwar il-ħtieġa li jittieħdu miżuri kontra l-bullying, it-theddid jew il-malafama tal-utenti ta' portali u pjattaformi diġitali 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

F'ittra ddettaljata ħafna, il-petizzjonant jilmenta dwar żieda inkwetanti fl-għadd ta' sitwazzjonijiet fejn l-utenti tan-netwerks soċjali, speċjalment in-nisa u t-tfal, qed isofru minn theddid, bullying u malafama. Il-petizzjonant jirrimarka li l-awtoritajiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea ma joffrux risponsi effettivi għal dawn is-sitwazzjonijiet, u li l-portali u l-pjattaformi diġitali ma jaġixxux b'diliġenza dovuta fil-ġestjoni ta' kontenut allegatament kriminali. Il-petizzjonant jilmenta wkoll dwar il-ksur, mill-kumpaniji li jiġġestixxu n-netwerks tal-midja soċjali, tal-qafas regolatorju relatat mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, il-protezzjoni ta' dawn id-drittijiet fuq l-internet, u r-regolamenti speċifiċi fir-rigward tal-konsumaturi fi ħdan l-UE. Huwa jirrapporta wkoll il-proliferazzjoni ta' profili anonomi b'ton ta' bullying u n-nuqqas ta' protokolli u proċeduri effettivi u aċċessibbli għall-utenti biex itemmu tali attakki. In-netwerks soċjali ma jwettqux monitoraġġ biex jiddefendu lill-utenti u m'għandhomx mekkaniżmi għar-riżoluzzjoni tal-konflitti. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew jieħu pożizzjoni ċara dwar il-ksur tad-dritt tal-Unjoni Ewropea u, jekk meħtieġ, dwar l-iżvilupp ta' miżuri leġiżlattivi biex tinstab soluzzjoni għas-sitwazzjoni. Huwa jissuġġerixxi wkoll li jiġi stabbilit grupp ta' ħidma korrispondenti fi ħdan il-Parlament Ewropew.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now