Handelspolitik

Fernando del Canto González ettevõtte Agencia Comunicación y Género S.L. nimel vajaduse kohta võidelda digitaalsete portaalide ja platvormide kasutajate kiusamise, ähvarduste või laimamise vastu  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja kurdab väga üksikasjalikus kirjas selle üle, ett sotsiaalvõrgustike kasutajaid, eriti naisi ja lapsi kiusatakse, ähvardatakse või laimatakse üha sagedamini. Petitsiooni esitaja juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Liidu liikmesriikide ametiasutused ei paku sellistele olukordadele tõhusaid lahendusi ning et digitaalsed portaalid ja platvormid ei toimi väidetava kriminaalse sisu haldamisel nõuetekohase hoolsusega. Petitsiooni esitaja kaebab ka, et sotsiaalmeediavõrgustikke haldavad ettevõtted rikuvad Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga seotud õigusraamistikku, nimetatud õiguste kaitset internetis ning konkreetseid tarbijate eeskirju ELis. Ta teatab ka, et üha rohkem kasutatakse anonüümseid profiile, mis on seotud kiusamisega, ning puuduvad tõhusad ja kättesaadavad protokollid ja menetlused, mis võimaldaks kasutajatel selliseid rünnakuid lõpetada. Sotsiaalvõrgustikes ei ole järelevalvet kasutajate kaitsmiseks ega mehhanisme konfliktide lahendamiseks. Petitsiooni esitaja palub Euroopa Parlamendil võtta selge seisukoht Euroopa Liidu õiguse rikkumise kohta ja vajaduse korral töötada välja õiguslikud meetmed olukorra parandamiseks. Ta soovitab ka moodustada Euroopa Parlamendis vastava töörühma.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now