STOP PLASTIC IN THE SEA (IZBEIGT JŪRAS PIESĀRŅOŠANU AR PLASTMASU)

Petitioner not public
Petition is directed to
Eiropas Komisija
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Ņemot vērā plastmasas atkritumu negatīvo ietekmi uz jūras vidi, aicinām Komisiju izstrādāt vēl tālejošākus noteikumus par šiem atkritumiem, lai nepieļautu to nonākšanu jūrā. Eiropas Savienība vēl nav konkrēti pievērsusies plastmasas atkritumiem, lai gan tie rada daudz vides problēmu. Tāpēc aicinām izstrādāt tālejošus noteikumus šajā jomā. Iniciatīvas mērķis ir veicināt bioloģiski noārdāmas plastmasas izmantošanu atbilstoši aprites ekonomikas loģikai un saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju novērst plastmasas atkritumu rašanās cēloņus, kā arī sekmēt minēto atkritumu pārstrādi, lai tie netiktu izmesti jūrā. Savlaicīgi visaptveroši noteikumi gala rezultātā aizsargās jūras vidi.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now