Ņemot vērā plastmasas atkritumu negatīvo ietekmi uz jūras vidi, aicinām Komisiju izstrādāt vēl tālejošākus noteikumus par šiem atkritumiem, lai nepieļautu to nonākšanu jūrā.

Reason

Eiropas Savienība vēl nav konkrēti pievērsusies plastmasas atkritumiem, lai gan tie rada daudz vides problēmu. Tāpēc aicinām izstrādāt tālejošus noteikumus šajā jomā. Iniciatīvas mērķis ir veicināt bioloģiski noārdāmas plastmasas izmantošanu atbilstoši aprites ekonomikas loģikai un saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju novērst plastmasas atkritumu rašanās cēloņus, kā arī sekmēt minēto atkritumu pārstrādi, lai tie netiktu izmesti jūrā. Savlaicīgi visaptveroši noteikumi gala rezultātā aizsargās jūras vidi.

Thank you for your support, Clio Bouillard from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.