Υπό το φως του ανησυχητικού αντικτύπου των πλαστικών αποβλήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον, καλούμε την Επιτροπή να καταρτίσει ακόμα πιο φιλόδοξη νομοθεσία για αυτά τα απόβλητα ώστε να αποτραπεί η παρουσία τους στη θάλασσα.

Reason

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει νομοθετήσει ακόμη συγκεκριμένα για τα πλαστικά απόβλητα, παρότι θέτουν πολυάριθμες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Για αυτό ζητούμε τη θέσπιση φιλόδοξης νομοθεσίας για το θέμα. Στόχος είναι, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, να ενθαρρυνθεί η χρήση βιοδιασπώμενων πλαστικών και, σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων, να αποτραπεί στην πηγή της η παραγωγή πλαστικών αποβλήτων και να ενθαρρυνθεί η ανακύκλωσή τους ώστε να απαγορευτεί η απόρριψή τους στη θάλασσα. Επιπλέον, μια πλήρης νομοθεσία θα προστατεύει επίσης το θαλάσσιο περιβάλλον.

Thank you for your support, Clio Bouillard from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.