Plastic afval heeft onrustbarende gevolgen voor het mariene milieu. Daarom vragen wij de Commissie nog ambitieuzere regelgeving op te stellen om te vermijden dat dergelijk afval in zee terechtkomt.

Reason

Plastic afval wordt door de Europese Unie nog niet specifiek aangepakt, terwijl het toch tal van milieuproblemen veroorzaakt. Wij zouden ter zake dan ook graag vergaande regelgeving zien. Het komt erop aan om in het licht van de circulaire economie meer gebruik te maken van biologisch afbreekbaar plastic en om, overeenkomstig de afvalhiërarchie, aan de bron te voorkomen dat plastic afval ontstaat en recycling ervan te bevorderen, zodat het niet meer in zee terechtkomt. Om het mariene milieu te beschermen is uitgebreide regelgeving vereist.

Thank you for your support, Clio Bouillard from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.