Võttes arvesse plastjäätmete murettekitavat mõju merekeskkonnale, kutsume komisjoni koostama nende jäätmete kohta veelgi rangemad eeskirjad, et vältida nende sattumist merre.

Reason

Euroopa Liit ei käsitle veel konkreetselt plastjäätmeid, kuigi need põhjustavad mitmeid keskkonnaprobleeme. Seetõttu soovime, et selles valdkonnas töötataks välja ranged eeskirjad. Eesmärk on edendada ringmajanduse põhimõttest lähtuvalt biolaguneva plasti kasutamist ja kooskõlas jäätmehierarhiaga vältida tekkekohas plastjäätmete tekkimist ning edendada nende ringlussevõttu, et vältida plastjäätmete sattumist merre. Kui eelnevalt on olemas ammendavad eeskirjad, siis on võimalik merekeskkonda hiljem kaitsta.

Thank you for your support, Clio Bouillard from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.