Vzhľadom na vážny vplyv plastového odpadu na morské prostredie žiadame Komisiu, aby vypracovala ešte ambicióznejšie právne predpisy o tomto odpade a tým zabránila jeho výskytu v moriach.

Reason

Európska únia sa ešte osobitne nezaoberá plastovým odpadom, a to napriek tomu, že tento odpad spôsobuje mnohé environmentálne problémy. Preto by sme privítali návrh ambiciózneho nariadenia v tejto oblasti. Základnou myšlienkou je v duchu obehového hospodárstva podporiť používanie biologicky rozložiteľných plastov a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva predchádzať vzniku plastového odpadu pri jeho zdroji a podporiť jeho recykláciu, aby sa zabránilo tomu, že sa dostane do mora. Komplexné právne predpisy na začiatku reťazca ochránia v konečnom dôsledku morské prostredie.

Thank you for your support, Clio Bouillard from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.