STOP PLASTIC IN THE SEA (STOP PLASTOM V MORIACH)

Petitioner not public
Petition is directed to
Európska komisia
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Vzhľadom na vážny vplyv plastového odpadu na morské prostredie žiadame Komisiu, aby vypracovala ešte ambicióznejšie právne predpisy o tomto odpade a tým zabránila jeho výskytu v moriach. Európska únia sa ešte osobitne nezaoberá plastovým odpadom, a to napriek tomu, že tento odpad spôsobuje mnohé environmentálne problémy. Preto by sme privítali návrh ambiciózneho nariadenia v tejto oblasti. Základnou myšlienkou je v duchu obehového hospodárstva podporiť používanie biologicky rozložiteľných plastov a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva predchádzať vzniku plastového odpadu pri jeho zdroji a podporiť jeho recykláciu, aby sa zabránilo tomu, že sa dostane do mora. Komplexné právne predpisy na začiatku reťazca ochránia v konečnom dôsledku morské prostredie.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now