S obzirom na zabrinjavajući učinak plastičnog otpada na morski okoliš, zahtijevamo od Komisije da izradi ambicioznije propise o otpadu kako bi se izbjeglo njegovo nakupljanje u moru.

Reason

Europska unija još uvijek nije poduzela konkretne korake u vezi s plastičnim otpadom, iako on predstavlja brojne izazove za okoliš. Stoga tražimo osmišljavanje ambicioznih propisa o toj temi. Zamisao je da se, kao dio kružnog gospodarstva, podrži korištenje biorazgradive plastike te da se u skladu s hijerarhijom otpada proizvodnja plastičnog otpada spriječi u samom začetku, kao i da se potakne njegovo recikliranje kako bi se spriječilo bacanje u more. Prethodnim donošenjem opsežnih propisa očuvat ćemo morski okoliš u budućnosti.

Thank you for your support, Clio Bouillard from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.