Jeżeli chodzi o niepokojący wpływ odpadów z tworzyw sztucznych na środowisko morskie, zwracamy się do Komisji o opracowanie jeszcze bardziej ambitnych przepisów dotyczących tego rodzaju odpadów w celu zapobieżenia ich obecności w morzu.

Reason

Unia Europejska nie zajmuje się jeszcze konkretnie kwestią odpadów z tworzyw sztucznych, chociaż stwarzają one wiele wyzwań z punktu widzenia środowiska. Dlatego też wnosimy o sporządzenie ambitnych przepisów w tej dziedzinie. Celem naszej inicjatywy jest, by zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym przyczynić się do wykorzystywania tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji, a także by – stosownie do hierarchii postępowania z odpadami – zapobiec produkcji odpadów z tworzyw sztucznych u samego źródła i rozpropagować ich recykling w celu zaniechania ich wyrzucania do morza. Wyczerpujące przepisy we wczesnej fazie będą w ostatecznym rozrachunku służyć ochronie środowiska morskiego.

Thank you for your support, Clio Bouillard from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.