STOP PLASTIC IN THE SEA (SEIS MEREEN PÄÄTYVÄLLE MUOVILLE)

Petitioner not public
Petition is directed to
Euroopan komissio
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Kun otetaan huomioon muovijätteen huolestuttavat vaikutukset meriympäristöön, kehotamme komissiota laatimaan vielä nykyistä tiukemmat tämäntyyppistä jätettä koskevat säännökset, jotta estetään sen päätyminen mereen. Euroopan unioni ei ole vielä ottanut käyttöön nimenomaan muovijätettä koskevia määräyksiä, vaikka se aiheuttaa monia ympäristöongelmia. Sen vuoksi peräänkuulutamme tavoitteiltaan kunnianhimoista lainsäädäntöä tälle alalle. Ajatuksena on kiertotalouden puitteissa edistää biohajoavien muovien käyttöä ja jätehierarkian mukaisesti välttää muovijätteen syntymistä sen lähteellä sekä edistää muovijätteen kierrätystä, jotta estetään kyseisenlaisen jätteen päätyminen mereen. Kattava sääntely, joka käsittää nuo varhaiset vaiheet, mahdollistaa viime kädessä meriympäristön suojelun.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now