Kun otetaan huomioon muovijätteen huolestuttavat vaikutukset meriympäristöön, kehotamme komissiota laatimaan vielä nykyistä tiukemmat tämäntyyppistä jätettä koskevat säännökset, jotta estetään sen päätyminen mereen.

Reason

Euroopan unioni ei ole vielä ottanut käyttöön nimenomaan muovijätettä koskevia määräyksiä, vaikka se aiheuttaa monia ympäristöongelmia. Sen vuoksi peräänkuulutamme tavoitteiltaan kunnianhimoista lainsäädäntöä tälle alalle. Ajatuksena on kiertotalouden puitteissa edistää biohajoavien muovien käyttöä ja jätehierarkian mukaisesti välttää muovijätteen syntymistä sen lähteellä sekä edistää muovijätteen kierrätystä, jotta estetään kyseisenlaisen jätteen päätyminen mereen. Kattava sääntely, joka käsittää nuo varhaiset vaiheet, mahdollistaa viime kädessä meriympäristön suojelun.

Thank you for your support, Clio Bouillard from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.