Atsižvelgdami į nerimą keliantį plastiko atliekų poveikį jūrų aplinkai, prašome Komisijos parengti dar platesnio užmojo teisės aktus dėl šių atliekų, kad jos nepatektų į jūras.

Reason

Europos Sąjungoje dar nėra plastiko atliekoms specialiai taikomų teisinių nuostatų, nors šios atliekos kelia daug aplinkos apsaugos problemų. Todėl raginame šioje srityje parengti plataus užmojo teisės aktus. Siekis – laikantis žiedinės ekonomikos principų skatinti naudoti biologiškai skaidų plastiką ir pagal atliekų hierarchiją užkirsti kelią plastiko atliekų susidarymui gamybos etape bei sudaryti palankias sąlygas jų perdirbimui, kad jos nepatektų į jūras. Išsamūs teisės aktai, taikomi gamybos etape, leis preventyviai apsaugoti jūrų aplinką vėliau.

Thank you for your support, Clio Bouillard from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.