STOP PLASTIC IN THE SEA (PLASTIKO ATLIEKOMS JŪROSE – NE!)

Petitioner not public
Petition is directed to
Europos Komisija
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Atsižvelgdami į nerimą keliantį plastiko atliekų poveikį jūrų aplinkai, prašome Komisijos parengti dar platesnio užmojo teisės aktus dėl šių atliekų, kad jos nepatektų į jūras. Europos Sąjungoje dar nėra plastiko atliekoms specialiai taikomų teisinių nuostatų, nors šios atliekos kelia daug aplinkos apsaugos problemų. Todėl raginame šioje srityje parengti plataus užmojo teisės aktus. Siekis – laikantis žiedinės ekonomikos principų skatinti naudoti biologiškai skaidų plastiką ir pagal atliekų hierarchiją užkirsti kelią plastiko atliekų susidarymui gamybos etape bei sudaryti palankias sąlygas jų perdirbimui, kad jos nepatektų į jūras. Išsamūs teisės aktai, taikomi gamybos etape, leis preventyviai apsaugoti jūrų aplinką vėliau.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now