Minħabba l-impatt serju tal-iskart tal-plastik fuq l-ambjent tal-baħar, nitolbu lill-Kummissjoni biex tħejji regolament aktar ambizzjuż sabiex tiġi evitata l-preżenza ta' dan l-iskart fil-baħar.

Reason

L-Unjoni Ewropea għadha ma tindirizzax b'mod speċifiku l-iskart tal-plastik minkejja li dan iwassal għal diversi sfidi ambjentali. Din hija r-raġuni għaliex aħna qed nitolbu li jitfassal regolament ambizzjuż dwar is-suġġett. F'kuntest ta' ekonomija ċirkolari, l-idea hi li jitħeġġeġ l-użu tal-plastik bijodegradabbli, u f’konformità mal-ġerarkija tal-iskart, tiġi pprevenuta fis-sors il-produzzjoni tal-iskart tal-plastik u jitħeġġeġ ir-riċiklaġġ tiegħu sabiex jiġi pprojbit li jintrema fil-baħar. Leġislazzjoni komprensiva fis-sors ser tipproteġi l-ambjent marittimu.

Thank you for your support, Clio Bouillard from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.