STOP PLASTIC IN THE SEA (NAPRAVIMO KONEC PLASTIKI V MORJU)

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropska komisija
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Glede na zaskrbljujoč vpliv plastičnih odpadkov na morsko okolje pozivamo Komisijo, naj pripravi še ambicioznejšo zakonodajo o teh odpadkih, da bi preprečili njihovo prisotnost v morju. Evropska unija še ne obravnava posebej plastičnih odpadkov, čeprav povzročajo številne okoljske probleme. Zato pozivamo k pripravi ambiciozne zakonodaje o tem vprašanju. Po načelih krožnega gospodarstva naj bi spodbujali uporabo biorazgradljive plastike ter v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki preprečevali nastajanje odpadkov pri viru in spodbujali njihovo recikliranje, da bi odpravili njihovo odlaganje v morje. Celovita zakonodaja že na začetku bo zaščitila morsko okolje.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now