Glede na zaskrbljujoč vpliv plastičnih odpadkov na morsko okolje pozivamo Komisijo, naj pripravi še ambicioznejšo zakonodajo o teh odpadkih, da bi preprečili njihovo prisotnost v morju.

Reason

Evropska unija še ne obravnava posebej plastičnih odpadkov, čeprav povzročajo številne okoljske probleme. Zato pozivamo k pripravi ambiciozne zakonodaje o tem vprašanju. Po načelih krožnega gospodarstva naj bi spodbujali uporabo biorazgradljive plastike ter v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki preprečevali nastajanje odpadkov pri viru in spodbujali njihovo recikliranje, da bi odpravili njihovo odlaganje v morje. Celovita zakonodaja že na začetku bo zaščitila morsko okolje.

Thank you for your support, Clio Bouillard from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.